(function(){ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad = ua.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs = ua.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsAndroid = ua.match(/android/i) == "android"; var bIsWM=ua.match(/windows mobile/i)=="windows mobile"; var host = "https://m.juhaohua.cn"; var pathname = window.location.pathname; if(bIsIpad||bIsIphoneOs||bIsAndroid||bIsWM){ window.location.href =host + pathname; } })();

股票成交量从哪里看?

2023-03-06 21:27:53 投资技巧 172次阅读 投稿:

image.png

在PC端,股票软件里的K线图界面,有设置功能;如上图设置右边是相应的指标:成交量 多周期成交量 虚拟成交量等。


然后粉色框里面的就是成交量,是以柱体的形式展示的,成交量越高,柱体就越高;成交量越低,柱体就越矮。 非常的直观。


手机端也是在K线图的界面,有成交量图形的:


image.png

如上图,有个向下的箭头选择成交量,成交额,KDJ等技术指标, 当选择为成交量指标时, 会出现一排柱体(红框内所示)

声明:聚财百科是理财投资基础知识平台! 并不指导专业性投资! 投资有风险,入市需谨慎!