(function(){ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad = ua.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs = ua.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsAndroid = ua.match(/android/i) == "android"; var bIsWM=ua.match(/windows mobile/i)=="windows mobile"; var host = "https://m.juhaohua.cn"; var pathname = window.location.pathname; if(bIsIpad||bIsIphoneOs||bIsAndroid||bIsWM){ window.location.href =host + pathname; } })();

换手率多少算高多少算低

2022-11-25 20:41:52 股票百科 427次阅读 投稿:

标题输入.jpg


以2022年A股行情上来看, 换手率小于1%算低.换手率高于6%算高.


以我们的A股市场为例:

换手率小于1%的有2000支个股.

换手率大于1%, 小于5%的有2500支.

换手率大于5%的, 有500支.

换手率大于6%的股票有: 400来支.


所以以A股整体环境为基准, 换手率6%算是高的了.  如果你要求更高一点,要求换手率大于10%的算高的. 整个市场上有200支不到.


个人建议,换手率在5%左右及以上都是活跃的. 声明:聚财百科是理财投资基础知识平台! 并不指导专业性投资! 投资有风险,入市需谨慎!