(function(){ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad = ua.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs = ua.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsAndroid = ua.match(/android/i) == "android"; var bIsWM=ua.match(/windows mobile/i)=="windows mobile"; var host = "https://m.juhaohua.cn"; var pathname = window.location.pathname; if(bIsIpad||bIsIphoneOs||bIsAndroid||bIsWM){ window.location.href =host + pathname; } })();

股票换手率低但是股票涨幅高说明什么

2022-11-25 20:30:35 股票百科 325次阅读 投稿:

标题输入.jpg


好现象, 说明大家都不舍得转掉(出售)自己手中的筹码, 导致资金不得不拉高价位收集筹码.  


后市继续看涨, 同时关注好版块走势, 


如果惜售的人过多, 导致一致性过于强, 而大资金手中又收集不到更多的筹码, 场内筹码一旦松动起来, 持股人心理会从一致性看多转变到看空, 可能会出现暴力抢跑现象. 


有时候充分换手的大涨才更为健康.


换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。


声明:聚财百科是理财投资基础知识平台! 并不指导专业性投资! 投资有风险,入市需谨慎!